Aankopen via de website
U kunt uw online bestelling plaatsen door alle gewenste artikelen in de winkelwagen te plaatsen, naar betalen te gaan en uw bestelling af te ronden. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Er is sprake van een geldige overeenkomst zodra de bestelling door ons is ontvangen. U bent als klant er zelf verantwoordelijk voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en leveren van uw bestelling correct en volledig zijn. BJ sieraden is altijd gerechtigd om een bestelling te weigeren of te annuleren. In dit geval zal het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen worden teruggestort.

Betaling
Iedere bestelling wordt pas verzonden nadat BJ sieraden de betaling heeft ontvangen. U kunt betalen via IDEAL, of door zelf vooraf over te maken op onze bankrekening IBAN NL14KNAB0258149051 tnv Hobbijou VOF of te kiezen voor betalen bij afhalen in onze fysieke winkel Hobbijou in Ypenburg, Den Haag. Onze winkel is gevestigd aan de Henricuskade 101a, 2497 NB Den Haag. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij streven ernaar om alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, omschrijvingen etc. met de grootst mogelijke zorg op de website te vermelden, hoewel BJ sieraden de nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. Hierdoor is BJ sieraden niet verplicht een bestelling te verzenden die geplaatst is op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

Bezorging
BJ sieraden streeft ernaar alle bestelde artikelen binnen 1-4 werkdagen af te leveren. Hiervoor is BJ sieraden echter afhankelijk van de door haar gebruikte bezorg- en koeriersdiensten. BJ sieraden kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van een dergelijke periode en is nooit verplicht enige vorm van (gevolg)schade te vergoeden. Het eigendom van de artikelen gaat bij verzending over op de geadresseerde. U bent als klant verplicht de inhoud van het pakket binnen 8 dagen na levering op eventuele tekortkomingen of onvolkomenheden te controleren. In geval van geconstateerde gebreken of onvolkomenheden dient u binnen 8 dagen BJ sieraden hiervan per mail ([email protected]) op de hoogte te stellen.

Ruilen en retourneren
Mocht u onverhoopt niet content zijn met uw aankoop, u kunt alle ongebruikte artikelen die online bij BJ sieraden zijn aangekocht ruilen of retourneren. U dient dit binnen 8 dagen na levering per mail bij ons kenbaar te maken ([email protected]). Bij retourzendingen en/of ruilingen bent u verplicht om de artikelen in de originele verpakking binnen 5 dagen na het doorgeven naar BJ sieraden retour te zenden. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant, tenzij BJ sieraden verkeerde artikelen heeft geleverd. Alle correct teruggestuurde artikelen zullen, afhankelijk van u wensen, gratis omgeruild worden of het volledige aankoopbedrag zal gerestitueerd worden op uw rekening. BJ sieraden streeft ernaar dit binnen 14 dagen af te handelen. Uiteraard dienen de teruggestuurde artikelen in een nieuwe en ongebruikte staat geretourneerd te worden.

Aansprakelijkheid
BJ sieraden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade. Het gebruik van leer en andere authentieke materialen die BJ sieraden verwerkt in haar producten kan leiden tot het verlies van de originele kleur of lichte slijtage bij schuren. Dit geeft onze producten een authentieke en vintage uitstraling. De producten die door BJ sieraden worden gemaakt, zijn uniek, handgemaakt in eigen atelier en worden in kleine oplage geproduceerd, vaak ook op maat gemaakt.

Overmacht
BJ sieraden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BJ sieraden geen invloed kan uitoefenen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van BJ sieraden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan Belle Juul sieraden zijn verstrekt. In dat geval is Belle Juul sieraden niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Belle Juul sieraden kenbaar behoorde te zijn.

Onze bedrijfsinformatie
BJ sieraden is onderdeel van Hobbijou VOF en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65329910 BTW-nummer: NL856068214B01.

Hobbijou VOF
BJ sieraden
Henricuskade 101a
2497 NB Den Haag
070-3077661 (wo t/m za 10.00-17.00 uur)
06-25204077 (buiten kantoortijden, alleen in noodgevallen)

website: www.bj-sieraden.nl
e-mail: [email protected]

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van BJ sieraden en alle overeenkomsten die u sluit met BJ sieraden. Door het online bestellen van artikelen accepteert u deze algemene voorwaarden. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.